Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Dân số - KHHGĐ

05:39, 09/06/2018 [GMT+7]

 

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Dân số - KHHGĐ
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Dân số - KHHGĐ

 

Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 20 học viên là cán bộ dân số chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt những kỹ năng truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe nhân dân; cách thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ; duy trì và giữ vững mức sinh thay thế, chuyển trọng tâm công tác dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển; vận động nhân dân tham gia chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ để nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe; tư vấn, hướng dẫn các biện pháp tự kiểm tra sức khỏe...

Nguyễn Yên – Như Nguyện