Tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của TCCS Đảng chất lượng đội ngũ đảng viên

10:29, 29/06/2018 [GMT+7]

Chiều nay 28/6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lương Minh Sơn và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đình Phúc chủ trì hội nghị.

Tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của TCCS Đảng chất lượng đội ngũ đảng viên
Tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của TCCS Đảng chất lượng đội ngũ đảng viên

 

 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của BCH Trung ương đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên. Các TCCS đảng được củng cố, sắp xếp, kiện toàn cơ bản đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhiều TCCS đảng đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Công tác phát triển đảng viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, hiện nay chất lượng sinh hoạt, tính chiến đấu của một số TCCS đảng chưa cao; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy còn hạn chế; tinh thần tự phê bình và phê bình trong nội bộ chưa mạnh. Từ năm 2008 đến nay, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1.499 đảng viên. Việc thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các TCCS đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới. Trong đó, tập trung tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Hội nghị cũng đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Nguyễn Hiền - Đức Hưng