UBND tỉnh cho chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển tỉnh Phú Yên đến năm 2030

08:05, 30/05/2019 [GMT+7]

 

UBND tỉnh cho chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển tỉnh Phú Yên đến năm 2030
UBND tỉnh cho chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển tỉnh Phú Yên đến năm 2030

 

UBND tỉnh vừa cho chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển tỉnh Phú Yên đến năm 2030, từ đó khai thác có hiệu quả các thế mạnh biển đảo của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính các huyện, thị xã, thành phố ven biển của tỉnh gồm TX. Sông Cầu, huyện Tuy An, huyện Đông Hoà và TP. Tuy Hoà. Phạm vi lập quy hoạch là các xã, thị trấn tiếp giáp trực tiếp với biển hoặc gián tiếp với biển thông qua đầm, vịnh. Ngoài việc tổ chức hệ thống, đô thị, nông thôn, khu chức năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồ án xây dựng vùng liên huyện còn có nhiệm vụ cập nhật các quy hoạch đã được duyệt; xác định các dự án đầu tư đã và đang triển khai ven biển để định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung cho toàn bộ khu vực ven biển của tỉnh; định hướng về chiến lược phát triển, chính sách thực hiện quy hoạch, hướng tới phát triển bền vững cho cả khu vực.

Được biết lâu nay, khu vực ven biển của tỉnh đang tồn tại rất nhiều quy hoạch ngành và quy hoạch của địa phương, tuy nhiên các quy hoạch chưa được cập nhật kịp thời và chồng chéo nhau, dẫn đến rất khó khăn khi triển khai các dự án đầu tư cũng như các dự án về hạ tầng phục vụ phát triển KT_XH khu vực ven biển Phú Yên./.

Lê Biết - Quốc Hoàn