Khai trương cổng thông tin điện tử huyện Sơn Hòa

12:08, 25/03/2022 [GMT+7]

 

Khai trương cổng thông tin điện tử huyện Sơn Hòa
Khai trương cổng thông tin điện tử huyện Sơn Hòa

 

Chiều ngày 24/3, UBND huyện Sơn Hòa tổ chức Khai trương cổng thông tin điện tử huyện.

Với tên địa chỉ truy cập https://sonhoa.phuyen.gov.vn/, Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Hòa được xây dựng dựa trên khung cấu trúc của một trang thông tin điện tử hiện đại với nội dung bao gồm: Giới thiệu chung; tổ chức bộ máy hành chính; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; các thông tin về chỉ đạo, điều hành, thủ tục hành chính, tuyên truyền, liên hệ, quy hoạch, dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng… Đây là địa chỉ tin cậy để thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giới thiệu một cách có hệ thống, đầy đủ về tiềm năng, chủ trương, đường lối, chính sách, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện; làm đầu mối giao tiếp, cung cấp thông tin đến với công dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Hòa đi vào hoạt động là một nội dung thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng huyện Sơn Hòa (24/03/1975-24/03/2022) và 47 năm giải phóng tỉnh Phú Yên (01/04/1975-01/04/2022). Qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh của huyện trên môi trường mạng Internet, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

NGỌC TÂN