Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

11:37, 15/08/2018 [GMT+7]

 

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư


Sáng ngày 14/8, Công an huyện Sông Hinh tổ chức tập huấn triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho công an các xã, thị trấn, công an các thôn, buôn, khu phố trên địa bàn toàn huyện.

Lớp tập huấn quán triệt những nội dung cơ bản của Luật căn cước công dân được Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016; Lợi ích của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhiệm vụ của công an huyện, công an xã, thôn, buôn trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hướng dẫn thu thập và điền thông tin vào bảng biểu.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sau tập huấn, lực lượng công an các địa phương tăng cường phối hợp các ban, ngành, hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội với nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

Văn Thùy