Tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

15:10, 02/08/2018 [GMT+7]

 

Tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư


UBND thị xã Sông Cầu vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cán bộ, công chức các cơ quan liên quan trên địa bàn thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung về Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Kế hoạch số 115 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thị xã. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cách thức ghi thông tin dân cư vào phiếu thu thập thông tin dân cư; danh mục có liên quan đến công tác quản lý dân cư.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính và các giấy tờ công dân, tăng cường sự minh bạch, mức độ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xử lí các thủ tục hành chính và nghiệp vụ chuyên ngành.

Thái Thụy