Kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Thị ủy Đông Hòa

08:43, 05/04/2024 [GMT+7]

 

Kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Thị ủy Đông Hòa
Kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Thị ủy Đông Hòa

Chiều ngày 3/4, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp tại Thị ủy Đông Hòa. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo CCTP tỉnh, Thường trực Thị ủy, lãnh đạo các ngành liên quan của TX Đông Hòa.

Từ năm 2021 đến nay, Thường trực Thị ủy Đông Hòa tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn thị xã. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Thị ủy.Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên; tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp dần được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các cơ quan tư pháp đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Thị ủy Đông Hòa
Kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Thị ủy Đông Hòa

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị Thường trực Thị ủy Đông Hòa tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác tư pháp và cải cách tư pháp ở địa phương theo các nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và những văn bản đã ban hành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những hạn chế, tồn tại; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông nghiệp vụ pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Đảng, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị địa phương…

Đức Hưng