Hội thảo khoa học Đề tài lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2020

08:34, 28/03/2024 [GMT+7]

 

Hội thảo khoa học Đề tài lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2020
Hội thảo khoa học Đề tài lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2020

Sáng ngày 27.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học Đề tài lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2020. Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các nhà nghiên cứu lịch sử của tỉnh.

Đề tài Lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2020 biên soạn trên cơ sở kế thừa từ cuốn sách “Truyền thống ngành Tuyên giáo Phú Yên 1930-2000” xuất bản năm 2003, đồng thời có sự nghiên cứu, tham khảo lịch sử Đảng bộ tỉnh từ năm 1930 đến năm 2000, lịch sử của các ban Đảng Tỉnh ủy từ năm 1930-2010, lịch sử 80 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010) và các nguồn tư liệu được công nhận tính chính xác và khoa học cho đến thời điểm hiện nay. Đề tài có 7 chương, phần phụ lục và hệ thống ảnh minh họa đã phản ánh một cách khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên trong suốt chặng đường 90 năm (1930-2020).

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ về tính Đảng, tính khoa học, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, bố cục, ngôn ngữ, hình thức trình bày; tính chính xác của nguồn tư liệu, chứng cứ lịch sử, bối cảnh, nhân vật và sự kiện lịch sử, các nhận định, đánh giá; những điểm nhấn quan trọng của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo qua từng giai đoạn…

Kết luận hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thanh Toàn đánh giá cao các ý kiến tham gia, đóng góp của các đại biểu; đề nghị ban biên soạn, ban biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu của các đại biểu, nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện bản thảo trước khi tổ chức hội thảo lần thứ 2.

Đắc Lâm