Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện đề án 06 của thành phố Tuy Hòa

08:03, 22/03/2024 [GMT+7]

 

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện đề án 06 của thành phố Tuy Hòa
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện đề án 06 của thành phố Tuy Hòa

Ngày 20/3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Thái Phong làm trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc tại UBND thành phố Tuy Hoà về kết quả triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Qua 02 năm triển khai thực hiện, đến nay, thành phố Tuy Hòa đã thực hiện phát triển nền tảng cho chuyển đổi số với 100% việc thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố. Kết quả, đã thu nhận 140.797 hồ sơ CCCD. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 1 và mức 2 cho 89.084 hồ sơ. Xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia với mức UBND thành phố đạt 76,01%; UBND các phường xã đạt từ 53-95%...

Tại buổi giám sát, thành phố Tuy Hoà cũng đã nêu rõ các khó khăn vướng mắc qua quá trình thực hiện đề án 06; kiến nghị 1 số giải pháp thực hiện đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Thái Phong đánh giá cao nỗ lực thành phố trong thực hiện Đề án 06, nhất là sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các bộ phận...  Đối với các kiến nghị của UBND thành phố, Đoàn giám sát tiếp thu, xem xét tổng hợp trong báo cáo giám sát, gửi các cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết.

An Bang