HĐND tỉnh triển khai công tác tháng 3/2024

08:27, 12/03/2024 [GMT+7]

 

HĐND tỉnh triển khai công tác tháng 3/2024
HĐND tỉnh triển khai công tác tháng 3/2024

Sáng 11/3, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá công tác tháng 2, triển khai công tác tháng 3 của Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Thái Phong; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

 Trong tháng 3, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện công tác giám sát thường xuyên kết quả thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; theo dõi, cập nhật những vấn đề dư luận, báo chí phản ánh; tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024; tổ chức giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Đề án. Ban Kinh tế - Ngân sách xây dựng Kế hoạch giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; các ban tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị tốt nội dung, chương trình để tham mưu tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; thường xuyên, theo dõi kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, khảo sát và kết luận của Chủ toạ, lời hứa của lãnh đạo UBND tỉnh tại các kỳ họp. Đồng thời, chỉ đạo văn phòng theo dõi, chuẩn bị nội dung phục vụ tiếp công dân định kỳ theo quy chế; tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết đơn, phân loại, xử lý đơn của công dân theo quy định; tổ chức Hội nghị tổng kết Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh; phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II.

Trong tháng 2, Thường trực HĐND tỉnh đã giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh và các công việc thường xuyên liên quan đến phiên giải trình công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến đối với nội dung theo thẩm quyền; chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, người lao động để đón tết vui tươi, tiết kiệm, phân công trực tết đảm bảo đúng quy định; Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh đã theo dõi, phân loại xử lý 15 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

An Bang