HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện đề án 06 tại huyện Phú Hòa

08:27, 20/03/2024 [GMT+7]

 

HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện đề án 06 tại huyện Phú Hòa
HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện đề án 06 tại huyện Phú Hòa

 Chiều ngày 18/3, tại UBND huyện Phú Hòa, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn về giám sát việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của huyện Phú Hòa.

 Tại buổi giám sát, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Phú Hòa. Theo đó, năm 2022, đã tiếp nhận và giải quyết hơn 22.900 hồ sơ; Năm 2023, đã tiếp nhận và giải quyết hơn 32.000 hồ sơ. Đã triển khai 03 mô hình điểm của Đề án 06: “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID”, “Triển khai các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06” và “Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID”. Thực hiện hơn 73.000 trường hợp khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chip tích hợp BHYT; Cấp thẻ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng hồ sơ định danh điện tử mức 2 đã thu nhận và đã kích hoạt đạt tỷ lệ 106,2% chỉ tiêu được giao...

Tại buổi giám sát các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện đề án như: tích hợp điện tử mức 2, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mở tài khoản ngân hàng thanh toán, chi trả không dùng tiền mặt, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ đề án, ….

 Đồng chí Nguyễn Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao và ghi nhận kết quả thực hiện Đề án 06 của huyện trong thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện Phú Hòa tiếp tục ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 một cách kiên trì để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

                                                                                                                              Văn Tính – Khánh Tường