Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

08:36, 03/04/2024 [GMT+7]

 

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Sáng ngày 2.4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để xem xét, cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc. Các đồng chí: Phạm Đại Dương Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến dự thảo các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 42 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 43 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với các nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Phú Yên. Các nội dung này sẽ được trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh sắp tới.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị từng đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm; khơi dậy khát vọng phát triển, vươn lên; chủ động đổi mới, sáng tạo; quyết liệt, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Chủ động nghiên cứu các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành thời gian vừa qua, đặc biệt là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 để ngay sau khi Tỉnh uỷ ban hành các chương trình thì có thể triển khai ngay tại địa phương, đơn vị mình. Chủ động đề ra các giải pháp và xây dựng kế hoạch để khắc phục các tồn tại trong thời gian qua. Chú trọng, quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức trong quản lý của mình. Vừa giáo dục, rèn luyện, yêu cầu cán bộ, công chức phải nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thi hành công vụ; vừa động viên, tạo điều kiện, động lực để cán bộ làm việc tốt. Chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở trên tinh thần giải quyết đến cùng vụ việc, vì người dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật. Có kế hoạch chủ động chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, điều kiện cần thiết theo quy định pháp luật để sẵn sàng triển khai các dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn…

Hội nghị Tỉnh ủy lần này cũng đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy năm 2023; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng./.

Nguyễn Hiền – Quốc Hoàn