Thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

08:11, 29/03/2024 [GMT+7]

Chiều ngày 27/3, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 2 đã chủ trì Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên
Thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, ban hành các văn bản cụ thể hóa tương đối đầy đủ để triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã đạt được trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với tình hình, đặc điểm của tỉnh. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung chỉ đạo rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm thực hiện đúng quy định để phục vụ công tác nhân sự, thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp sắp tới; kịp thời nhận diện, phát hiện, xử lý các trường hợp có biểu hiện suy thoái, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. Tiếp tục chăm lo kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng khắc phục hạn chế, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian tới.

Đức Hưng