Hội nghị trực tuyến giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài

18:39, 08/05/2019 [GMT+7]

 

Hội nghị trực tuyến giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài
Hội nghị trực tuyến giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài

 

Sáng nay (7/5), Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 1849 ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài. Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Trần Hữu Thế, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Báo cáo tại hội nghị cho biết, việc triển khai Quyết định số 1849 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ nhằm tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phấn đấu giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triến kinh tế - xã hội.

Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, trước hết từ nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo. Việc giải quyết phải trên cơ sở chính sách, pháp luật, bảo đảm phù hợp với thực tế, khả thi nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Trong quá trình thực hiện cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo được sự đồng thuận trong xác định phương án giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài./.

Đức Hưng