Hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay

15:11, 07/05/2019 [GMT+7]

 

Hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay
Hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay

 

Sáng nay (6/5), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo một số nội dung chủ yếu về kết quả công tác xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay và những nội dung cơ bản Chỉ thị số 28, ngày 21/01/2019 và Chỉ thị số 33 ngày 28/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Lương Minh Sơn, PBT TT Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và các địa phương tại các điểm cầu trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương thông báo một số kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay. Với quyết tâm chính trị cao, Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ cả ba nội dung lớn: chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉnh đốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; chỉnh đốn công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Phổ biến những nội dung cơ bản Chỉ thị số 28 ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng". Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện một số nhiệm vụ: Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng hình thức thích hợp.

Chỉ thị số 33 ngày 28/3/2019 của Ban Bí thư về "Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân" nêu rõ: Tăng cường công tác kết nạp ĐV trong các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề, các cơ sở y tế ngoài Nhà nước để bổ sung cả về số lượng và chất lượng ĐV cho các DNTN. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các DNTN; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

Đức Hưng