Phú Yên có 7/9 địa phương hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở trước thời gian quy định

05:56, 25/04/2019 [GMT+7]

 

Phú Yên có  7/9 địa phương hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở trước thời gian quy định
Phú Yên có 7/9 địa phương hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở trước thời gian quy định

 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Phú Yên cho biết: sau 03 tuần ra quân (từ ngày 01/4 đến 8h ngày 23/4), toàn tỉnh đã hoàn thành phỏng vấn 261.507/261.228 hộ, đạt 99,89% cuộc tổng điều tra.

Cụ thể trên địa bàn tỉnh, có 7 huyện, TX đã hoàn thành 100% cuộc tổng điều tra. Hai địa phương còn lại là huyện Đông Hòa và TP Tuy Hòa mới hoàn thành khoảng 99,70%, nguyên nhân hai địa phương này chưa hoàn thành cuộc tổng điều tra là do một số hộ dân thường đi làm từ sáng sớm và tối khuya mới về nhà; một số hộ có hộ khẩu tại địa phương nhưng lại đi làm ăn xa và một số hộ thuê nhà trọ, phòng trọ ít có mặt tại nhà để điều tra viên trực tiếp đến phỏng vấn và thu thập số liệu.

Để cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 hoàn thành đúng quy định đề ra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh yêu cầu huyện Đông Hòa và TP Tuy Hòa phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao từ đây đến ngày kết thúc cuộc tổng điều tra theo quy định là ngày 25/4. Đối với các địa phương đã hoàn thành thì tiếp tục tiến hành phúc tra, chỉnh lý, bổ sung sai sót và nghiệm thu số liệu tại các phường, xã và tổng hợp báo cáo về ban chỉ đạo của tỉnh./.

Như Nguyện