Bồi dưỡng nhận thức về nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh và lớp bồi dưỡng Văn hóa công vụ năm 2019

11:12, 09/05/2019 [GMT+7]

 

Bồi dưỡng nhận thức về nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh và lớp bồi dưỡng Văn hóa công vụ năm 2019
Bồi dưỡng nhận thức về nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh và lớp bồi dưỡng Văn hóa công vụ năm 2019

 

Sáng nay (8/5), Sở Nội vụ phối hợp Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh cho Lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ cấp huyện, Trưởng Phòng nội vụ và Chủ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh; và lớp Bồi dưỡng Văn hóa công vụ năm 2019 cho công chức làm việc tại Bộ phận và trả kết quả tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tham gia tập huấn, các đại biểu được bồi dưỡng và phổ biến các kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cách tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của PAPI đối với sự phát triển bền vững của tỉnh; những văn bản quy định về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính; cách rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền; Những quy định kết nối liên thông Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở khi Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập; những hoạt động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung có liên quan trực tiếp đến Chỉ số PAPI, đặc biệt là năng lực trách nhiệm, phong cách thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Được biết năm 2018, số điểm chênh lệch về chỉ số PAPI giữa các địa phương không lớn. Trong đó, 5 địa phương đứng đầu về chỉ số PAPI 2018 là: Bến Tre, Lạng Sơn, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Bình. Và 5 địa phương có điểm chỉ số PAPI 2018 thấp nhất là: Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Hậu Giang, Khánh Hòa./.

Như Nguyện – Hoàng Trúc