Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

07:53, 16/10/2018 [GMT+7]

Trên tinh thần công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, những năm qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, đã góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát


Vụ khai thác trái phép rừng phòng hộ tại xã Hòa Hiệp Bắc huyện Đông Hòa diễn ra vào hồi tháng 3 năm ngoái. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Đông Hòa đã vào cuộc, chỉ đạo làm rõ những tập thể, cá nhân liên quan. Ngay sau đó, tập thể Chi bộ HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Hiệp Bắc và cá nhân Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ này đã bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Một cán bộ kế hoạch HTX Hòa Hiệp Bắc cũng bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

Thời gian qua, cũng đã có nhiều vụ việc khác liên quan đến sai sạm của cán bộ, đảng viên được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh kịp thời vào cuộc kiểm tra, xử lý và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 639 tổ chức đảng, 485 đảng viên. UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 303 đảng viên; 07 tổ chức đảng. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 351 đảng viên. Trong đó, có 1 Tỉnh ủy viên, 18 Huyện ủy viên, 60 Đảng ủy viên, 55 Chi ủy viên. Nội dung chủ yếu là vi phạm những điều đảng viên không được làm; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản…đã kiến nghị thu hồi hơn 1,3 tỷ đồng.

Không chỉ thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ, việc kiểm tra, giám sát những vẫn đề phát sinh, nổi cộm, gây  bức xúc dư luận xã hội ngày càng được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, chỉ đạo làm rõ và có kết luận cụ thể từng trường hợp, từng vụ việc. Việc chỉ đạo và xử lý đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho cấp ủy các cấp nhận thức rõ hơn tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để kịp thời phát huy ưu điểm, ngăn ngừa, uốn nắn, sửa chữa khuyết điểm, đề ra biện pháp để nâng cao tính hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Từ sau Đại hội XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tiếp tục đẩy mạnh và xác định là “không có vùng cấm”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng khẳng định: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng. Thực tế này đỏi hỏi công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục được tăng cường và nâng cao hơn về chất lượng./.

Nguyễn Hiền – Đức Hưng