Tiếp tục phát động "Cuộc thi Báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp" trong năm 2020

14:49, 10/02/2020 [GMT+7]

 

Tiếp tục phát động “Cuộc thi Báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp” trong năm 2020
Tiếp tục phát động “Cuộc thi Báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp” trong năm 2020

 

Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Yên vừa có thông báo tiếp tục phát động “Cuộc thi Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp” năm 2020.

Theo đó, các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh các nội dung: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; những kết quả nổi bật, gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay hoặc phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp… Các tác phẩm thuộc loại hình báo nói, báo in đã đăng, phát hoặc chưa đăng, phát trên báo, đài… Đáng chú ý, trong năm thứ 2 tổ chức cuộc thi, ban tổ chức bổ sung sự tham gia của các tác phẩm báo chí ở loại hình truyền hình.

Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày 01/1/2020 đến ngày 01/10/2020. Đối với báo viết, báo điện tử, tác phẩm gửi về Tòa soạn Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Phú Yên, 64 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa hoặc qua thư của Sở Thông tin và Truyền thông: baochixuatban.py@gmail.com. Đối với báo hình và báo nói, tác phẩm gửi về Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, 81 Lê Trung Kiên, TP Tuy Hòa.

Lê Hùng