Triển khai thực hiện Nghị định 17 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản

12:03, 14/05/2018 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 17/2018, ngày 2/2/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014, ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Triển khai thực hiện Nghị định 17 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản
Triển khai thực hiện Nghị định 17 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia hỗ trợ trình Ban chỉ đạo 67 thẩm định báo cáo UBND tỉnh phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia hỗ trợ theo Nghị định 17/2018; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định giúp việc Ban chỉ đạo 67 tiến hành họp thẩm định các hồ sơ đề nghị hỗ trợ một lần sau đầu tư, tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hỗ trợ một lần sau đầu tư theo Nghị định 17. Hướng dẫn đầy đủ, kịp thời cho các chủ tàu cá biết các quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Bộ NN&PTNT công bố các thiết kế mẫu tàu đã được lựa chọn; quy định về định mức kinh tế kỹ thuật duy tu sửa chữa định kỳ đối với tàu vỏ thép và hướng dẫn tổ chức thực hiện duy tu, sửa chữa định kỳ.

UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở Tài chính rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình Chính phủ, Bộ NN&PTNT chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp các cảng cá, bến cá hiện có, đầu tư mới cảng chuyên dụng cho tàu khai thác cá ngừ; đầu tư xây dựng các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy hoạch đã được duyệt.

UBND các huyện Đông Hòa, Tuy An, TX Sông Cầu, TP Tuy Hòa chủ động tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện Nghị định 17.

Biên tập