Phú Yên: Xây dựng HTX theo hướng nông sản sạch, khép kín

07:33, 06/05/2018 [GMT+7]

 

Phú Yên: Xây dựng HTX theo hướng nông sản sạch, khép kín
Phú Yên: Xây dựng HTX theo hướng nông sản sạch, khép kín


Nhằm nâng cao giá trị một số loại nông sản truyền thống trên địa bàn tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đang tích cực triển khai, xây dựng các mô hình chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu hàng hóa độc quyền.

Thực hiện kế hoạch xây dựng phát triển các HTX tiên tiến, kiểu mẫu đi vào chiều sâu theo hướng khép kín từ sản xuất, dịch vụ đến tiêu thụ nông sản sạch của UBND tỉnh Phú Yên, Liên minh HTX tỉnh đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng mô hình tổ chức, hoạt động thực tế tại 9 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ như hướng dẫn lập phương án và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; hỗ trợ cơ sở sản xuất, vật tư, trang thiết bị, công nghệ sản xuất cho HTX; hỗ trợ về cơ chế, chính sách, vốn, nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng liên doanh liên kết; hướng dẫn quy trình sản xuất theo hướng nông sản sạch; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm; nâng cao công tác quản lý; hỗ trợ thị trường. Dự kiến, kết thúc giai đoạn 1, cuối năm 2018, sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá, từ đó nhân rộng các mô hình bước đầu phát huy hiệu quả./.

Tin, ảnh Hồng Thủy – Đắc Lâm