Tuy An: Phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở Hội Nông dân xây dựng một mô hình kinh tế liên kết và một mô hình nông dân bảo vệ môi trường

05:05, 12/05/2018 [GMT+7]

Trong 2 ngày 8 và 9/5, Hội Nông dân huyện Tuy An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 194 đại biểu đại diện cho gần 23.000 hội viên Hội Nông dân trong toàn huyện đã về dự Đại hội.

Hội Nông dân huyện Tuy An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Hội Nông dân huyện Tuy An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023


Trong nhiệm kỳ qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được đông đảo hội viên hưởng ứng tích cực và hiện nay có trên 11.580 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đáng chú ý, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn huyện đã huy động trong hội viên Hội ND được hơn 29 tỷ đồng, đóng góp trên 33.000 ngày công lao động và hiến 10.000m2 đất để xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng, phòng học và nhà văn hóa.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Tuy An phấn đấu hàng năm có 90% hộ nông dân đăng ký và có trên 55% hộ đăng ký được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Mỗi hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương giúp đỡ ít nhất 1 hộ nông dân nghèo thoát nghèo. Mỗi năm đào tạo nghề cho 300 lao động nông dân. Mỗi Cơ sở hội xây dựng ít nhất một mô hình kinh tế liên kết, hợp tác phát triển sản xuất hiệu quả và một mô hình nông dân bảo vệ môi trường...

Tin, ảnh Khắc Nho