Hơn 29,2 tỉ đồng thực hiện Chương trình 135 năm 2018

08:06, 16/04/2018 [GMT+7]

 

Các hộ dân thuộc Chương trình 135
Các hộ dân thuộc Chương trình 135


UBND tỉnh vừa có quyết định phân bổ nguồn vốn hơn 29,2 tỉ đồng thực hiện Chương trình 135 năm 2018, trong đó vốn đầu tư gần 21,7 tỉ đồng và vốn sự nghiệp hơn 7,5 tỉ đồng. Đối tượng được thụ hưởng nguồn vốn này là 16 xã và 29 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Phú Hòa, TX Sông Cầu.

Cụ thể, UBND tỉnh đầu tư hơn 23 tỉ đồng vào xây dựng hạ tầng cơ sở, duy tu bảo dưỡng các công trình. Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, UBND tỉnh hỗ trợ hơn 5,6 tỉ đồng; trong đó, 16 xã đặc biệt khó khăn được phân bổ hơn 4 tỉ đồng và 29 thôn, buôn đặc biệt khó khăn gần 1,6 tỉ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh cũng phân bổ 600 triệu đồng cho Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở ở các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.

Trong số 16 xã đặc biệt khó khăn của Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thụ hưởng Chương trình 135 tại Quyết định 900, có 5 xã ở huyện Đồng Xuân; 5 xã của huyện Sông Hình và huyện Sơn Hòa có 5 xã. Trong số 29 thôn, buôn đặc biệt khó khăn của tỉnh thuộc diện đầu tư Chương trình 135 theo Quyết định 141 của Ủy ban Dân tộc, huyện Sông Hinh có 12 thôn, buôn; huyện Sơn Hòa 9 thôn, buôn; TX Sông Cầu 2 thôn; huyện Phú Hòa 1 buôn và  huyện Đồng Xuân có 4 thôn và 1 khu phố.

Biên tập Lê Hùng