Kể từ ngày 02/02/2021 học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh Phú Yên dừng đến trường để phòng, chống dịch

09:12, 02/02/2021 [GMT+7]

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh vừa có Văn bản thống nhất cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh dừng đến trường kể từ ngày 02/02/2021.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trực tuyến phù hợp với trình độ, lứa tuổi; chủ động phối hợp với Sở Y tế và cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học theo quy định; đồng thời theo dõi các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan và diễn biến, tình hình dịch bệnh để tham mưu UBND tỉnh kịp thời, chỉ đạo phù hợp.

Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về diễn biến tình hình dịch để tổ chức việc dạy và học phù hợp.

Thủy Loan

Nguồn "Công thông tin điện tử Phú Yên"