Cán bộ, đảng viên, nhân dân Phú Yên Yên tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

22:36, 01/02/2021 [GMT+7]

 

Cán bộ, đảng viên, nhân dân Phú Yên Yên tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Cán bộ, đảng viên, nhân dân Phú Yên Yên tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

 

Ngay sau khi danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được công bố, dư luận đã bảy tỏ sự quan tâm đặc biệt bởi đây là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp chiến lược của đất nước trong những năm tới. Quan tâm, theo dõi Đại hội XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Phú Yên tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào Ban Chấp hành khóa mới có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo, đưa đất nước phát triển trong chặng đường tiếp theo.

Theo dõi sát sao diễn biến Đại hội XIII của Đảng qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được đăng tải rộng rãi trong sáng 31/1, cán bộ, đảng viên và nhân dân Phú Yên hết sức phấn khởi và tin tưởng vào sự công tâm, trách nhiệm của các đại biểu trước mỗi lá phiếu. Đặc biệt những người dù tuổi cao vẫn được tín nhiệm bầu tái nhiệm như Tổng Bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ban chấp hành Trung ương khóa XIII vừa có sự kế thừa, bảo đảm sự ổn định, đồng thời cũng có sự đổi mới và chuyển tiếp giữa các thế hệ. Dưới 50 tuổi chiếm tỷ lệ khoảng 17%; từ 50 đến dưới 60 tuổi chiếm tỷ lệ gần 63%; trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ 20%. Trong 180 Ủy viên chính thức, có 61 đồng chí tham gia Ban chấp hành Trung ương lần đầu. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh ta mong rằng các ủy viên Ban Chấp hành khóa mới sẽ thể hiện sự tâm huyết, dẫn thân, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Về  tỷ lệ cán bộ nữ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII có tỷ lệ nữ chiếm 10%, cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Điều này cho thấy sự quan tâm của Đảng trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm, đưa cán bộ nữ vào các vị trí để rèn luyện, giúp họ có đủ điều kiện thể hiện năng lực của mình.

Những người được Đại hội lựa chọn là những người tiêu biểu, có năng lực, gương mẫu và uy tín cao trong cán bộ, đảng viên nơi công tác. Ban Chấp hành Trung ương khóa mới thật sự đoàn kết, gương mẫu, liêm chính, vì sự phát triển của đất nước là mong mỏi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước./.

Nguyễn Hiền – Đắc Lâm