88 triệu người Việt Nam đã tham gia bảo hiểm y tế

21:44, 12/01/2021 [GMT+7]

 

88 triệu người Việt Nam đã tham gia bảo hiểm y tế
88 triệu người Việt Nam đã tham gia bảo hiểm y tế

 

Tính đến hết năm 2020, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cả nước tiếp tục có bước tăng trưởng ấn tượng với khoảng 88 triệu người tham gia, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ, tăng 25,6% so với năm 2015.

Hiện hơn 50% thẻ bảo hiểm y tế được mua bằng ngân sách nhà nước và hỗ trợ của các tổ chức. 5 năm qua, công tác phát triển BHYT đã bao phủ rộng khắp, vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. Cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra.

Tại Phú Yên, tính đến hết năm 2020, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,5%, đạt chỉ tiêu của HĐND tỉnh giao, vượt 1,5% chỉ tiêu của Chính phủ giao.

BT: Thế Hoan
 

Thời sự tối 11.01.2021