Hội nghị Trực tuyến toàn quốc về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61

15:09, 14/12/2020 [GMT+7]

Chiều 12/12, Ban chỉ đạo thực hiện đề án 61 Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Phú Yên có Phó Bí thư TT. Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An.

Hội nghị Trực tuyến toàn quốc về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61
Hội nghị Trực tuyến toàn quốc về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61

 

 

10 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã làm tốt vai trò, trách nhiệm dẫn dắt, định hướng, đồng hành cùng với hội viên, nông dân trong quá trình phát triển kinh tế, đời sống xã hội. Hàng năm có hơn 3,6 triệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trên 2,2 triệu hộ có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, trên 505.000 hộ nông dân có thu nhập từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm, trên 27.000 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Hội nông dân cũng đã làm tốt việc hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông tin và xây dựng thương hiệu sản phẩm, vận động và hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, hình thành vùng sản xuất hàng hóa...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị giai đoạn tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình; sử dụng có hiệu quả các đề án, phương án, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư; duy trì và phát huy yếu tố đoàn kết trong nông dân, nông thôn, giúp nhau thoát nghèo và làm giàu bền vững; bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân.../.

Hồng Thủy – Quốc Hoàn