Hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 600 tỉ đồng bằng phương thức điện tử

18:51, 30/12/2019 [GMT+7]

 

Hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 600 tỉ đồng bằng phương thức điện tử
Hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 600 tỉ đồng bằng phương thức điện tử


Theo Cục Thuế Phú Yên, trong năm 2019, đơn vị này đã giải quyết 553 hồ sơ hoàn thuế với tổng số thuế hoàn gần 680 tỉ đồng.

 Trong đó, giải quyết 57 lượt hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với 606,6 tỉ đồng - mức cao kỷ lục từ trước đến nay; giải quyết 461 lượt hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân với 3,6 tỉ đồng; hoàn thuế cho 35 hồ sơ nộp thừa với 69,2 tỉ đồng. Điều đáng nói là tất cả hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đều được cơ quan thuế tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo phương thức điện tử. Qua đó đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay; giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời sớm có thêm nguồn vốn sản xuất, kinh doanh từ số thuế được hoàn.

Ngoài ra, trong năm nay, Cục Thuế Phú Yên còn giải quyết 58.755 lượt hồ sơ miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh với tổng số thuế miễn giảm là 155 tỉ đồng. Quy trình miễn giảm thuế; công tác xử lý, giám sát hồ sơ miễn giảm thuế được thực hiện chặt chẽ, đúng hạn.

BT: Thế Hoan