Năm 2020, Phú Yên phấn đấu thu ngân sách 9.000 tỉ đồng

11:25, 23/12/2019 [GMT+7]

 

Năm 2020, Phú Yên phấn đấu thu ngân sách 9.000 tỉ đồng
Năm 2020, Phú Yên phấn đấu thu ngân sách 9.000 tỉ đồng


Theo Cục thế tỉnh, năm 2019, thời tiết diễn biến khó lường, khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân và tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thủy điện. Tuy vậy, một số nguồn thu quan trọng vẫn đạt cao hơn cùng kỳ như nguồn doanh nghiệp nhà nước địa phương, thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất và đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với các dự án điện mặt trời...

Nhờ vậy, đến hết ngày 12/12, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được 6.723 tỉ đồng, đạt 122,2% dự toán tỉnh giao, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự ước thu cả năm là 6.500 tỉ đồng. Trong đó, tổng thu nội địa 6.148 tỉ đồng, đạt 113,3% dự toán tỉnh giao, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2018. Có 15/18 khoản thu ước đạt tiến độ từ 100% dự toán tỉnh giao; 10/10 đơn vị thu đạt và vượt dự toán tỉnh giao.

Năm 2020, ngành Thuế Phú Yên sẽ chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý thuế và hỗ trợ doanh nghiệp…

  Biên tập