Ứng dụng công nghệ số trong xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh

14:57, 28/08/2019 [GMT+7]

 

Ứng dụng công nghệ số trong xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh
Ứng dụng công nghệ số trong xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh

 

Bắt kịp với xu hướng công nghệ của thế giới, các đơn vị viễn thông đã tiến hành nghiên cứu phát triển và ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ số vào thực tế, bước đầu đã gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh là những lĩnh vực đang được các địa phương đặc biệt quan tâm, trong đó có Phú Yên.

Tại Việt Nam, với chiến lược "Vnpt 4.0", thời gian qua, VNPT đã triển khai thành công rất nhiều ứng dụng. Đặc biệt là xây dựng chính phủ điện tử, mà cốt lỗi là hệ thống trục điều hành liên thông văn bản 4 cấp, từ cấp xã đến Trung ương; hệ thống quản lý một cửa;  hệ thống quản lý khám chữa bệnh; quản lý giáo dục...Từ đó, giúp hiện đại hoá nền hành chính công vụ và tạo ra nhiều tiện ích trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Tuy Hoà là một đô thị trẻ có nhiều điều kiện để xây dựng thành phố thông minh. Mục tiêu mà lãnh đạo UBND tỉnh đang hướng đến là xây dựng Tuy Hoà để thành một đô thị không rác, thành phố thông minh. Muốn đạt được mục tiêu này, phải ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực của thành phố Tuy Hoà.  Được xây dựng thống nhất trên một nền tảng dùng chung duy nhất – Smart Connected Platform, nhóm giải pháp IoT của VNPT Technology với khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng và quản lý thành phố thông minh. Hiện tại, các ứng dụng từ nền tảng Smart Connected Platform (SCP) của VNPT Technology đã được triển khai tại một số tỉnh, thành và kết quả thu về khá khả quan.

Tại Phú Yên thời gian qua đã triển khai thành công nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó nổi bật nhất là trục liên thông văn bản 4 cấp và các hệ thống điều hành xử lý văn bản, đã góp phần rất quan trọng trong việc rút ngắn thời gian xử lý văn bản điều hành của các cấp chính quyền, sở ngành và tiết kiệm rất lớn cho chi phí văn phòng.

Ngoài ra, Phú Yên cũng đã triển khai hoàn chỉnh hệ thống khám chữa bệnh tại các bệnh viện; triển khai hệ thống điều hành tập trung các cơ sở giáo dục. Đặc biệt, Phú Yên cũng đã ứng dụng thành công công nghệ số vào lĩnh vực du lịch, tạo ra những tiện ích cho cả ngành quản lý, người dân và du khách. Tại trung tâm ứng dụng chuyển giao công nghệ, công nghệ IoT cũng đã được áp dụng thành công. Công nghệ này cũng được áp dụng tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 (còn gọi cách mạng 4.0) dựa trên những nền tảng chính là trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật, mở ra nhiều cơ hội cho tất cả các quốc gia, các địa phương nếu biết tiếp cận và đề ra chiến lược phù hợp và ứng dụng hiệu quả.

Thực tế cho thấy, những địa phương chủ động trong việc ứng dụng công nghệ, đã tạo ra những thay đổi căn bản về chất trong các lĩnh vực, như Quảng Ninh, TP Đà Nẵng. Phú Yên là tỉnh có xuất phát điểm thấp, còn nhiều khó khăn, nhưng nếu có bước đi đúng, chủ động đi tắt đón đầu trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ số, sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện nền hành chính công vụ hiện nay và hiện đại hoá các lĩnh vực của đời sống, xã hội./.

Lê Biết - Quốc Hoàn - Đắc Lâm