Phấn đấu đến năm 2030 đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

14:19, 26/02/2019 [GMT+7]

 

Phấn đấu đến năm 2030 đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH
Phấn đấu đến năm 2030 đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 210 về việc triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch của Tỉnh ủy về cải cách chính sách BHXH nhằm triển khai tốt các giải pháp và lộ trình phù hợp về chính sách BHXH trong thời gian đến.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu thực hiện cải cách chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh theo lộ trình đến năm 2021, phấn đấu đạt 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với lĩnh vực BHXH và chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%. Năm 2025, phấn đấu đạt 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Đến năm 2030, phấn đấu đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BH thất nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH; nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp.

Đặng Dự - Thế Hoan