Tổng kết công tác thi đua năm 2016 Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung

11:43, 17/03/2017 [GMT+7]

    

Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

 

    Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng phong trào thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung đạt nhiều kết quả. Các chỉ tiêu về kinh tế của các tỉnh như công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách… đều tăng. Nhiều phong trào thi đua được phát động và thực hiện có hiệu quả như tỉnh Phú Yên với Năm doanh nghiệp 2016, tỉnh Quảng Nam phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh, tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư... Các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng. Nhiều địa phương như: Khánh Hòa, Quảng Nam, Phú Yên... có trên 30% số xã đạt tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới.

    Trong năm 2017, các địa phương trong Cụm thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng GRDP và thu ngân sách; phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh phong trào thi đua ở các cấp như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”;... Gắn các phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị: Các địa phương trong Cụm thi đua cần nhân rộng, nuôi dưỡng các mô hình, điển hình tiên tiến; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các phong trào thi đua. Chú trọng đến khen thưởng, biểu dương hướng tới những người là công nhân, lao động trực tiếp. Khắc phục tính hình thức, không đồng đều trong các phong trào thi đua...

Đại diện các địa phương trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua
Đại diện các địa phương trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua


    Hội nghị đã suy tôn tỉnh Phú Yên là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua, đề nghị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị xếp vị thứ nhì, đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen năm 2016. Thống nhất tỉnh Khánh Hòa làm Cụm trưởng và tỉnh Quảng Ngãi là Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2017./.

Lê Hùng