Phú Yên: Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021

21:58, 03/03/2021 [GMT+7]

 

Phú Yên: Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021
Phú Yên: Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021. Mục tiêu chương trình nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, hiện đại; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển…

Theo đó, Sở KH-ĐT, Ban quản lý Khu Kinh tế, Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu cơ hội đầu tư, thị trường tiềm năng để tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh. Tăng cường kết nối với các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư bằng hình thức trực tuyến và thông qua các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Đẩy mạnh, mở rộng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tập trung vào các thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ; xúc tiến mở rộng đến các nước như: Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Hungary và các đối tác là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Để Chương trình xúc tiến và thu hút đầu tư có hiệu quả, thiết thực, UBND tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật các thông tin về định hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực. Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục cập nhật thông tin, biên soạn và xuất bản sách hướng dẫn, tờ rơi, video clip và các loại sản phẩm khác về xúc tiến đầu tư phục vụ công tác xúc tiến đầu tư…

BT Đặng Dự