Tuy An: Triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

11:53, 12/05/2022 [GMT+7]

 

Tuy An: Triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử
Tuy An: Triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

 

Sáng 11/5, UBND huyện Tuy An triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tính đến thời điểm này, địa phương thực hiện giải quyết 25 dịch vụ công thiết yếu trên cổng dịch vụ công và đã tiếp nhận giải quyết gần 350 trường hợp bằng dịch vụ công. Thu nhận hồ sơ, cấp mới, cấp đổi căn cước công dân cho người dân đạt trên 96% dân số và hơn 1.060 hồ sơ định danh điện tử. Cập nhật gần 1.700 trường hợp hỗ trợ ảnh hưởng COVID - 19. Lập danh sách 2.098 hộ nghèo, 2.797 hộ cận nghèo, 6.230 người cao tuổi, gần 1.850 người có công để đề nghị cập nhật và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đã có 5 cơ quan và 12 UBND xã, thị trấn đăng ký tài khoản kết nối, xác thực thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính.

Dịp này, UBND huyện Tuy An ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn, với 15 thành viên và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Tổ công tác này.

KHẮC NHO