Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thủy vực nội địa phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế xã hội

10:57, 15/04/2022 [GMT+7]

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thủy vực nội địa phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế xã hội
Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thủy vực nội địa phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế xã hội

 

Chiều ngày 14/4, Sở KH&CN họp Hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh  đối với đề tài "Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thủy vực nội địa tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế xã hội".

Đề tài "Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thủy vực nội địa tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế xã hội" do Tiến sĩ Hoàng Đình Trung, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì là Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Thời gian thực hiện đề tài 24 tháng, từ năm 2022 đến năm 2024 với kinh phí thực hiện 2 tỉ đồng.

Đề tài thực hiện nhằm giúp Phú Yên có được cơ sở khoa học về hiện trạng thành phần loài, đặc trưng phân bố, các đặc tính về sinh học, sinh thái, xu thế biến động đa dạng sinh học và môi trường sống của động thực vật thủy sinh khu vực nội địa trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho công tác bảo tồn, lập hệ thống cơ sở dữ liệu. Bảo tồn được nguồn gen sinh vật nước ngọt bản địa, định hướng phát triển bền vững trong sự cân bằng sinh thái, duy trì tính đa dạng sinh học. Bổ sung cơ sở dữ liệu vào hệ thống phần mềm đa dạng sinh học của tỉnh; đề xuất những giải pháp khả thi để bảo tồn và khai thác phát triển nguồn gen thủy sản nước ngọt tự nhiên quý hiếm, có ích, đặc hữu.

Đắc Lâm - Quốc Hoàn