Triển khai kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019

06:23, 07/04/2018 [GMT+7]

 

Triển khai kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
Triển khai kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019


UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019. Theo đó, trong năm học 2018-2019, toàn tỉnh huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố vào trường mầm non; huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; xét tuyển 100% học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học vào học lớp 6. Việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 thực hiện theo tuyến sao cho phù hợp với tình hình của từng địa phương và các văn bản hướng dẫn hiện hành một cách công khai, minh bạch và đúng quy định.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019, UBND tỉnh thống nhất thực hiện theo 3 hình thức: xét tuyển, thi tuyển và thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Trong đó, có 16 trường thi tuyển, 10 trường xét tuyển và 3 trường kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Đối với tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh và Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh vẫn thực hiện như những năm học trước../.

Biên tập: Lê Hùng