Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

08:12, 12/04/2024 [GMT+7]

 

Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Sáng ngày 11.4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (BCĐ) đã tổ chức Phiên họp thứ 9 theo Quy chế làm việc. Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Phiên họp; đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đồng chủ trì. Tham dự có các đồng chí thành viên BCĐ, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quý I năm 2024, BCĐ tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, tuyên truyền các Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, hoạt động thanh tra, kiểm toán và công tác cán bộ.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh; Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh; Danh mục các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc năm 2024, gồm 11 vụ án, vụ việc.

Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Kết luận Phiên họp, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, được dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi tiến độ xử lý từng vụ án, vụ việc thuộc Danh mục BCĐ tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất đối với những vụ án, vụ việc khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thực hiện tốt công tác xử lý đơn của công dân gửi đến Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.

Đức Hưng