Giám sát kết quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phú Yên

15:38, 04/04/2019 [GMT+7]

 

Giám sát kết quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phú Yên
Giám sát kết quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phú Yên


Tiếp tục giám sát về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Đoàn giám sát của Ủy Ban thường vụ Quốc hội do bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội làm trưởng đoàn vừa làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương; các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Chí Hiến, Phan Đình Phùng; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Cư và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với Đoàn.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, tổng số lượt tiếp công dân các cấp có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh là 3.702 lượt/1.807 vụ việc. Trong đó, tổng số lượt tiếp dân định kỳ của lãnh đạo các cấp là 1.374 lượt; tiếp công dân đột xuất là 9 lượt. Đoàn công tác đặc biệt đánh giá cao công tác tiếp công dân của tỉnh Phú Yên khi có sự tham gia của cả cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị - xã hội; số đơn thư vượt cấp cũng nằm trong tốp ít của cả nước.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như việc bố trí cán bộ tiếp dân chưa hợp lý; công tác tiếp công dân của người đứng đầu ở cấp huyện và cấp tỉnh đạt tỷ lệ thấp, khoảng trên 30%; án tồn đọng còn nhiều; việc phân loại, phân cấp xử lý đơn thư chưa phù hợp, chưa đúng thẩm quyền dẫn đến một số vụ việc chậm được xử lý hoặc xử lý chưa đạt kết quả cao.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đặc biệt lưu ý tỉnh Phú Yên trong việc nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng cho cán bộ trực tiếp làm việc tại phòng tiếp dân; chú trọng tính công khai, minh bạch và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ tỉnh đến cơ sở.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đã trao đổi tình hình giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến tỉnh Phú Yên do các cơ quan của Quốc hội chuyển đến./.

Nguyễn Hiền – Đức Hưng