Triển khai thực hiện phong trào Thi đua trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 - 2020

17:40, 20/03/2019 [GMT+7]

 

Triển khai thực hiện phong trào Thi đua trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 - 2020
Triển khai thực hiện phong trào Thi đua trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 - 2020


Ngày 19/3, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch liên tịch về thực hiện phong trào thi đua "Phú Yên đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Các đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Cư, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kế hoạch liên tịch phong trào thi đua "Phú Yên đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 có chủ đề: "Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Phong trào triển khai với mục đích tạo động lực đối với tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Qua đó, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thành lập Hội đồng thẩm định xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới cấp tỉnh. Hàng năm, Hội đồng sẽ xét chọn và đề nghị Hội đồng cấp Trung ương xem xét, biểu dương, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân, có sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu trong lao động, sản xuất.

Đắc Lâm