Giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách 140,5 tỉ đồng

19:57, 19/03/2019 [GMT+7]

 

Giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách 140,5 tỉ đồng
Giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách 140,5 tỉ đồng


Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Phú Yên vừa giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 cho phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã và thành phố thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách.

Trong đó, chương trình hộ nghèo 7 tỉ đồng; hộ cận nghèo 30 tỉ đồng; hộ mới thoát nghèo 45 tỉ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 20 tỉ đồng; hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 10 tỉ đồng; cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi 500 triệu đồng; cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa nhà để ở 10 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 5 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 13 tỉ đồng.

Ngoài ra, Ban đại diện còn giao chỉ tiêu huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân cho các phòng giao dịch. Cụ thể, TP Tuy Hòa, TX Sông Cầu và các huyện Đông Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, mỗi địa phương 13 tỉ đồng; huyện Sơn Hòa 10 tỉ đồng; huyện Tuy An 10 tỉ đồng; huyện Phú Hòa 8 tỉ đồng; huyện Đồng Xuân 6 tỉ đồng.

Được biết, năm 2018, NHCSXH Phú Yên huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân được hơn 247,7 tỉ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 2.586 tỉ đồng. Năm nay, ngân hàng này phấn đấu huy động vốn tăng 200 tỉ đồng; dư nợ tín dụng tăng trên 8,5%, dư nợ đến cuối năm ước đạt hơn 2.800 tỉ đồng.

Biên tập