Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục thuế khu vực, đợt 3 năm 2019

14:46, 02/10/2019 [GMT+7]

 

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục thuế khu vực, đợt 3 năm 2019
Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục thuế khu vực, đợt 3 năm 2019

 

Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục thuế khu vực, đợt 3 năm 2019.

Đợt 3 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành 35 quyết định hợp nhất cho 35 chi cục thuế khu vực tại các địa phương trong toàn quốc. Tính chung trong năm 2019,  đã sắp xếp cắt giảm 211 Chi cục thuế. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn các cục thuế làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các CCT đảm bảo rõ ràng, công khai, tránh gây hoang mang, mất đoàn kết trong nội bộ...

Hiện nay, Phú Yên đã hợp nhất 04 chi cục thuế tại các huyện thành 02 chi cục thuế khu vực là Chi cục thuế Tuy An- Đồng Xuân và Chi cục thuế Sông Hinh- Sơn Hòa. Qua tháng đầu tiên hoạt động, các Chi cục thuế khu vực đảm bảo công tác thu theo đúng kế hoạch, ổn định nhân sự để phục vụ người nộp thuế tốt nhất./.

Huyền Trang- Đắc Lâm