Chỉ thị 40 tạo đột phá trong công tác giảm nghèo ở tỉnh Phú Yên

10:05, 26/09/2019 [GMT+7]

 

Chỉ thị 40 tạo đột phá trong công tác giảm nghèo ở tỉnh Phú Yên
Chỉ thị 40 tạo đột phá trong công tác giảm nghèo ở tỉnh Phú Yên

 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến nay đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH Phú Yên đảm bảo được nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng. Nhiều gia đình nghèo ở vùng sâu, xa của tỉnh Phú Yên đã thoát nghèo. Con em được theo học tại nhiều trường đại học, mở ra cơ hội đổi đời trong tương lại.

Huyện miền núi Sơn Hòa vốn có tỷ lệ hộ nghèo khá cao... Như gia đình chị Lơn, từng là hộ nghèo của xã Sơn Hà, lam lũ làm thuê, làm mướn, đầu tắt mặt tối mưu sinh hàng ngày... Nhờ sự tư vấn nhiệt tình của cán bộ tín dụng NHCSXH và cán bộ Hội Phụ nữ xã, chị Lơn đã mạnh dạn vay vốn 15 triệu đồng để chăn nuôi. Thời gian cùng với sự kiên trì, nghị lực vươn lên, chị Lơn đã mở rộng được số đàn gia súc gồm bò, heo. Từ đó, ngôi nhà của chị cũng được sửa chữa khang trang hơn, con cái của chị được đi học đến nơi đến chốn.

Với đặc thù địa phương miền núi, số hộ nghèo của huyện Sơn Hòa còn chiếm tỉ lệ khá cao so với các địa phương khác của tỉnh. Từ thực tế này, các tổ tiết kiệm và vay vốn, hội đoàn thể và chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động bà con mạnh dạn vay vốn từ nguồn vốn NHCSXH để làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Các lớp tập huấn này giúp hộ vay nắm vững thông tin, kiến thức và áp dụng vào thực tế, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Ngày 22/7/2019, sau 8 năm xây dựng, huyện Tây Hòa đã trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Để có được kết quả này không thể không kể đến vai trò của chính sách tín dụng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng từ chính NHCSXH Phú Yên.

Theo chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên, đến nay, tín dụng chính sách đã cho vay hơn 7.111 tỷ đồng, với hơn 642 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, mức cho vay bình quân hàng năm được tăng dần đến 35 triệu đồng/hộ, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện… Dư nợ bình quân 30 triệu đồng/hộ, 24 triệu đồng/xã, 298,7 triệu đồng/huyện.

Kết quả này, có sự nỗ lực của các tổ vay vốn, để Chỉ thị 40 đi vào cuộc sống. Theo đó, NHCSXH Phú Yên đã chủ động báo cáo, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện Chỉ thị 40, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên. NHCSXH tỉnh chỉ đạo phòng giao dịch các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách đi vào cuộc sống.

Có thể nói, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội, Tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả to lớn, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống an ninh chính trị, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen./.

Như Thùy, An Bang