Phú Yên sẽ thu hút 290 bác sĩ đa khoa và bác sĩ đa khoa có trình độ sau đại học giai đoạn 2021 - 2025

06:04, 24/10/2020 [GMT+7]

 

Phú Yên sẽ thu hút 290 bác sĩ đa khoa và bác sĩ đa khoa có trình độ sau đại học giai đoạn 2021 - 2025
Phú Yên sẽ thu hút 290 bác sĩ đa khoa và bác sĩ đa khoa có trình độ sau đại học giai đoạn 2021 - 2025

 

Sở Y tế Phú Yên vừa gửi UBND tỉnh tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định Chính sách thu hút, đào tạo và đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2025 là 290 bác sĩ đa khoa và bác sĩ đa khoa có trình độ sau đại học.

Theo nội dung tờ trình, thì các Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ đa khoa có trình độ sau đại học tốt nghiệp tại các trường đại học, học viện có uy tín trong nước. Trong đó, tuổi đời không quá 40 tuổi đối với bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ, bác sĩ nội trú; không quá 45 tuổi đối với bác sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ; những trường hợp đặc biệt như: chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm… tuổi đời có thể trên 45 tuổi; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, vừa tốt nghiệp, hoặc đang công tác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước có nguyện vọng và cam kết về làm việc tại tỉnh Phú Yên và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền.

Được biết, chính sách này không áp dụng cho đối tượng là bác sĩ các chuyên ngành khác, bác sĩ đào tạo hệ liên thông, cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ./.

Như Nguyện