Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020

14:42, 20/10/2020 [GMT+7]

 

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020

 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Phú Yên năm 2020, với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Thời gian thực hiện từ ngày 15/11-15/12/2020.

Kế hoạch được triển khai với các hoạt động chính như: Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, hệ thống phát thanh của huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, trường học…

Tổ chức các diễn đàn đối thoại, toạ đàm, hội thảo, tập huấn, tổng kết các nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới và chủ đề Tháng hành động năm 2020; tổ chức các cuộc thi về chủ đề Tháng hành động (thi tìm hiểu pháp luật, thi tuyên truyền viên giỏi, hội diễn giao lưu văn nghệ, thể thao...). Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, gặp mặt biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống, bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là tài liệu tuyên truyền tại cộng đồng; tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong tình hình hiện nay. Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động và hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Mỹ Luận – Như Nguyện