Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn Phú Yên

11:20, 13/10/2020 [GMT+7]

 

Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn Phú Yên
Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn Phú Yên

 

Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn; tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 03 và 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.  

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương Đoàn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn; hoạt động bám sát chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn...

Đối với việc thực hiện Kết luận số 03 về tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018 - 2022 và Kết luận số 05 về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp tốt với các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, đã hỗ trợ cho hơn 30 dự án, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên; tổ chức 8 chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức sản xuất mới cho hơn 1.200 thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh; 100% cán bộ Đoàn được tham gia học tập lý luận chính trị...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hùng đánh giá cao và ghi nhận sự nổ lực của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong việc triển khai, cụ thể hoá các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm hơn nữa về giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi; tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên làm kinh tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên phấn đấu, rèn luyện, tự khẳng định mình thông qua việc đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Bảo Kính