Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2020

14:29, 23/06/2020 [GMT+7]

 

Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2020
Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2020

 

Hơn 60 học viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VH,TT&DL, lãnh đạo các Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2020 do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức, khai giảng sáng nay tại TP Tuy Hòa. Đến dự khai mạc tập huấn có PCT UBND tỉnh Phan Đình Phùng.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2020 diễn ra từ 22– 25/6/2020 nhằm trang bị những kiến thức cho học viên về tình hình chung của đất nước và của Bộ, Ngành trong thời kỳ Hội nhập quốc tế. Thông qua đó giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế.

Trong chương trình tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các chuyên đề về: Phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ giao lưu và hội nhập quốc tế; tình hình thế giới, khu vực, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và những vấn đề đặt ra với công tác văn hóa, thể thao và du lịch trong thời kỳ hội nhập; xây dựng nội dung, kế hoạch và tiến hành phối hợp hỗ trợ các địa phương trong nước giới thiệu, quảng bá, giao lưu về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch ở nước ngoài./.

Nguyễn Yên – Đắc Lâm