Ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Tỉnh Đoàn và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

18:41, 24/09/2020 [GMT+7]

 

Ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Tỉnh Đoàn và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
Ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Tỉnh Đoàn và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

 

Chiều ngày 22/9/2020, Tỉnh Đoàn và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh giữa hai đơn vị.

Theo đó, hai đơn vị thống nhất quy chế phối hợp bao gồm các nội dung như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp thanh niên, nhân dân và đoàn viên, thanh niên về các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, các hoạt động quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam và tỉnh Phú Yên; tuyên truyền về cộng đồng và văn hóa Asean; thiết lập quan hệ hữu nghị với các hiệp hội, tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức tốt, có hiệu quả công tác thanh niên Phú Yên ở nước ngoài; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cung cấp thông tin về tình hình quốc tế và các vấn đề có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân…

Dịp này, Tỉnh Đoàn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Phú Yên tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh Đoàn về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2020); thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Tỉnh Đoàn Phú Yên trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Phú Yên.

Bảo Kính