Giám sát việc thực hiện các tiêu chí văn hóa – xã hội trong xây dựng nông thôn mới

17:48, 12/09/2018 [GMT+7]

 

Giám sát việc thực hiện các tiêu chí văn hóa – xã hội trong xây dựng nông thôn mới
Giám sát việc thực hiện các tiêu chí văn hóa – xã hội trong xây dựng nông thôn mới


Ngày 11/9, Ban VH-XH, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các tiêu chí về giáo dục - đào tạo, y  tế, văn  hoá - thể thao, bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới tại thị xã Sông Cầu. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Cư và Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Diệu Thiền chủ trì buổi giám sát.

Đến nay, thị xã Sông Cầu đã có 3/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 4 xã đạt tiêu chí trường học; 6 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, 10 xã đạt tiêu chí giáo dục - đạo tạo; 5 xã đạt tiêu chí y tế; 8 xã đạt tiêu chí văn hoá và 10 xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Một số khó khăn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Sông Cầu đã được các đại biểu thảo luận và bàn giải pháp khắc phục. Như vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã là hơn 2,6 tỷ đồng do việc huy động nguồn vốn trong dân gặp khó khăn và ngân sách xã chưa cân đối được; số trường học có cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn còn thấp; việc sử dụng và quản lý các thiết chế văn hoá còn lúng túng; nhân lực y tế còn yếu, nhất là bác sỹ...

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Diệu Thiền đã giải đáp một số kiến nghị, đồng thời đề nghị thị xã Sông Cầu  tăng  cường  công  tác  tuyên  truyền để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là với ngư, diêm dân; quan tâm công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá; tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, quan tâm việc cơ cấu cán bộ, lãnh đạo nữ.../.

Nguyễn Hiền – Như Nguyện