Phú Yên công bố danh mục kiểm kê hơn 260 di tích

Phú Yên công bố danh mục kiểm kê hơn 260 di tích

09:45 | 26/12/2023

Tỉnh Phú Yên vừa công bố danh mục kiểm kê 263 công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên (gọi chung là di tích) trên địa bàn theo tiêu chí quy định. Trên cơ sở đó, giao các ngành lựa chọn, đề xuất lập hồ sơ khoa học các di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

09:29 | 28/04/2023

Chuyển đổi số đang là một xu hướng tất yếu với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung đã có những bước tiến quan trọng trong hành trình này nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức phải vượt qua để hoàn thiện và tận dụng các cơ hội từ chuyển đổi số.

.
.
Xem bài theo ngày
.