Phú Yên công bố danh mục kiểm kê hơn 260 di tích

09:45, 26/12/2023 [GMT+7]

Tỉnh Phú Yên vừa công bố danh mục kiểm kê 263 công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên (gọi chung là di tích) trên địa bàn theo tiêu chí quy định. Trên cơ sở đó, giao các ngành lựa chọn, đề xuất lập hồ sơ khoa học các di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

Phú Yên công bố danh mục kiểm kê hơn 260 di tích
Phú Yên công bố danh mục kiểm kê hơn 260 di tích

Các di tích trải đều ở tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Theo danh mục kiểm kê, đa số các di tích còn tốt, một số đã được trùng tu, tu bổ, một số được đưa vào quy hoạch khảo cổ và một số đang xuống cấp. Tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, đề xuất lập hồ sơ khoa học các di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn lập hồ sơ khoa học các di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó, định kỳ 5 năm một lần, các ngành, địa phương tổ chức rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đưa ra khỏi danh mục hoặc bổ sung vào danh mục kiểm kê di tích các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên theo quy định.

Đặng Dự -Thế Hoan